Wednesday, October 29, 2014

Assignments of English 1

Батлав: /________________/ Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн Эрхлэгч Б. Мөнхцоож

1-р ангийн оюутнуудын Англи хэлний хичээлээр хийж гүйцэтгэх бие даах ажлын аргачлал

2014-2015 оны хичээлийн жил 1-р улирал


Анги


Сэдэв

Гүйцэтгэх арга

Шалгах хугацаа

Эзэмших чадвар

Үнэлгээ


1.

1st class

Four seasons
Read, write, translate and do exercises. Choose one of them, memorize then speak

Final week of September

Improve their vocabulary knowledge  and reading skill, speaking skill and translating skill

10 points

2.

Halloween


Read, write, translate, memorize and do exercises.
First week of October

10 points

3.


Frequently asked questions

Read and answer the questions
Final week of October

10 points

4.

Dinosaurs lived many years ago

Read, write, translate, memorize and do exercises.
First week of November

10 points

5.


Related to ‘’Friends’’ questions


Read and answer the questions, memorize and speak
Final week of November

10 points

6.


Related to ‘’Family’’ questions
First week of December

10 points


No comments:

Post a Comment