Wednesday, October 29, 2014

АНГЛИ ХЭЛ-2 ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

АНГЛИ ХЭЛ-2 ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

English -II
Индекс ..... 201 Код ....... Eng111Кредит ......2
Хамрах хүрээ ........ММЗ 2. Судлах улирал  III IV .
Нийт судлах цаг .......64
                      Үүнээс:  Лекц: 0   Дадлага:64   Бие даалт:0
Энэ стандартыг судлах оюутны зорилгыг тодорхойлуулж бичүүлнэ. Үр дүнг тооцно.
Зорилго:
Ø  Англи хэлээр  сонсох, ярих, унших, бичих гэсэн 4 үндсэн чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад дэд чадваруудыг хөгжүүлэхэд энэ хичээлийн зорилго оршино. Хувь хүн,сургууль, олон нийт, математик мэдээлэл зүйн  багш мэргэжлийн онцлог, нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд оюутнуудыг санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, уншсан сонссон зүйлдээ тулгуурлан тухайн сэдвийн хүрээнд эрэмбэ дараа, логик бүтцийг хадгалан ярих чадвартай болгохын тулд заах аргын болон практик арга барилуудыг өргөнөөр ашиглаж сургана.
Хичээлийн залгамж холбоо:
Ø  Хэвтээ тэнхлэгээр:сурган хүмүүжүүлэх зүй, хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл зүй, сургуулийн математик, математик онолын үндэс, шугаман алгебр, ерөнхий физик, элементар геометр, мэдээллийн технологи мэдээллийн систем
Ø  Босоо тэнхлэгээр: Өмнөх залгамж холбоо: Англи хэл1,
                               Дараах залгамж холбоо: Англи хэл 3
Үнэлгээ:
Ø  Хэлэхүйн үйл ажиллагаа бүрээр эзэмших мэдлэг, чадварыг тусгайлан боловсруулсан жишиг даалгаврыг гүйцэтгүүлж үнэлнэ.
Хичээлийн агуулга:/хувь хүн, сургууль, олон нийт, математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлийн онцлог,  нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд/

Хэлэхүйн үйл ажиллагаа
Оюутны эзэмших мэдлэг
Оюутны эзэмших чадвар
1
Сонсох үйл ажиллагаа
Хувь хүн, сургууль, олон нийт, математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлийн онцлог,  нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд түгээмэл хэрэглэгддэг үгс.  Холбоо үгийн тухай ойлголт. Өгүүлбэрийн өргөлтийн тухай үндсэн ойлголт.
Ø  Холбоо үг,өгүүлбэрийн утга санааг ойлгох.
Ø   Сонссон сэдвээс гол болон туслах санааг ялгах.
Ø  Үг, өгүүлбэрийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох.
2
Ярих үйл ажиллагаа
Ярианы хэлний онцлог, хэрэглээний тухай үндсэн ойлголт. Бичгийн хэлний онцлог, хэрэглээний тухай үндсэн ойлголт.
Ø  Өөрийн санаа бодлоо цэгцтэй илэрхийлэх.
Ø  Өөрийн боловсруулсан мэдээлэл болон баримт нотолгоонд тулгуурлан ярих чадвар эзэмших
Ø  Хэлзүйд мэдлэгтээ тулгуурлан дараах 10 сэдвийн хүрээнд ярих, асүуултанд хариулах
-       My country
-       About my family
-       My typical day
-       My favorite movie
-       My favorite book
-       Isaac Newton
-       I am future teacher
-       I like math
-       Internet in our life
-       Math problem solving
3
 Унших үйл ажиллагаа
Энгийн ба нийлмэл өгүүлбэр бүтэх арга.
Хувь хүн, сургууль, олон нийт, математик мэдээлэл зүйн  багш мэргэжлийн онцлог,  нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд хэрэглэгддэг үгс, тэдгээрийн дуудлага, үндсэн болон салаа утга.
Ø  Эхийн утга санааг ойлгох, дүгнэх, тайлбарлах.
Ø  Математик мэдээлэл зүйн  багш мэргэжлийн талаар болон багшлахуйн талаар мэдээлэл олж авах
Дараах 5 сэдвийн хүрээнд 50-70 үгтэй богино хэмжээний өгүүллэг  уншиж өөрийн үгээр ярих
-       Teaching math
-       Teaching computer
-       Using internet
-       My favorite website
-       Math problems

4

Бичих  үйл ажиллагаа
Бичгийн харилцааны төрлүүдийн тухай үндсэн ойлголт.
/зохион бичлэг, албан ба албан бус захидал, ил захидал/
Хэлзүйн мэдлэгтээ тулгуурлан дараах 10 сэдвийн хүрээнд зохион бичлэг бичнэ.
-       Surfing the net
-       Making a blog
-       Useful resources of information
-       Computer in our life
-       The most memorable moment in my life
-       My native town
-       My favorite holiday
-       The weather in Mongolia
-       My future job
-       English in our life
              Зохион бичлэг бичихдээ дараах чадваруудыг эзэмшсэн байна.Үүнд:
Ø  Санаа бодлоо бичгээр цэгцтэй илэрхийлэх. Зохион найруулж бичих./70-90 үг/.
Ø   Хэл зүйн мэдлэгээ оновчтой хэрэглэх.
Ø  Хэл зүйн дүрмийн болон найруулгын алдаагүй бичих


ТӨГСӨВ

1 comment:

 1. Mohon ijin berpromosi. service Ac segala jenis merk. kami service Ac mencakup wilayah coverage seluruh Surabaya, Gresik, Sidoarjo. kami juga menerima jasa service perbaikan AC bongkar dan pasang AC. pekerjaan kami cepat, tepat, profesional, harga kompetitif di banding harga jasa luaran.
  service ac split sidoarjo
  tukang service ac sidoarjo
  service ac surabaya sidoarjo
  service ac surabaya selatan
  service ac surabaya timur
  service ac surabaya barat
  service ac surabaya utara
  service ac kota surabaya

  SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
  MULTI-SPLIT AIR CONDITIONERS
  CHILLED WATER FAN COIL UNITS
  VRF AIR CONDITIONERS
  CHILLERS
  WINDOW-TYPE AIR CONDITIONERS

  JASA LAS
  JASA LAS BEKASI

  http://jualjasaacsurabaya.blogspot.com
  Segera hubungi kami, dan kami akan datang kerumah Anda 24 Jam Non Stop.
  (Hari Sabtu / Minggu / Hari Libur buka)
  PIN BBM : 54BE0B4B / 5474CD93 / TELP : 085645475574

  Martabak Paling Enak di Jakarta
  Tempat Tidur Minimalis
  Tempat Tidur Minimalis

  ReplyDelete