Friday, January 10, 2014

“Орчуулгын онол, дадлага” хичээлээр уншиж судлах номын жагсаалт·         Монголын зохиолчдын эвлэл “Орчуулах эрдэм-2”, УБ.,1976,
·         “Орчуулах эрдэм-3”, редактор Д. Цэдэв, УБ.,1983
·         “Орчуулах эрдэм-6”, редактор    Г. Аким, УБ.,1996
·         Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996
·         Цэдэндамба. Ц “Орчуулгын үндэс”,УБ., 1982
·         UB Post сонин, 2013 он, № 101-104 дэх дугаарууд

No comments:

Post a Comment