Sunday, January 12, 2014

ОРЧУУЛГЫН ОНОЛ, ДАДЛАГА ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

Мэргэжлийн индекс: D 141100               Хичээлийн Код:  Eng  337        Кредит: 2
Хамрах хүрээ: Монгол Англи  хэлний  багшийн  3-р дамжаанд V VI
Хичээлийн залгамж холбоо:
Босоогоор: Өмнөх:  Англи хэл
                      Дараах: Англи Америк орон судлал, Эсээ бичих, унших, МАХ
                                 Зэрэгцүүлсэн хэлзүй

Хэвтээгээр:  ОЦМХ Өгүүлбэрзүй,  ОЦМХ Найруулга зүй,  Англи хэлний яриа                      
                     бичгийн дадлага, Өрнийн ба Английн уран зохиол , Англи хэлний хэл
                     зүй, АХҮгийн сан
Судлах цаг:  96
Үүнээс:Бие даалт: 32
Семинар: 64
Стандартын зорилго:
-          Хичээлийн агуулгын хүрээнд орчуулгын үндсэн зарчим, арга, үе шатыг баримтлан өмнөх мэдлэг  дээрээ тулгуурлан орчуулах дадал эзэмших
-          Стандарт  хөтөлбөрийг судлах оюутны зорилгыг тодорхойлуулж  зорилгод  хүрэх  төлөвлөгөөг боловсруулах
Агуулга
-          Vacancy  Announcement
-          Invitation  Bids
-          Ads
-          Business  Letters
-          Personal  Letters
-          Diploma
-          Certificate
-          Awards of honor
-          Newspaper  articles
-          Recipes, Ingredient, and Instructions of Equipment, Drugs, and Products
-          Cover  Letter
-          Reference  Letters
Оюутны эзэмших мэдлэг:
Ø  Орчуулгын онолын үндсэн зарчим
Ø  Орчуулгын үе шат, хэлбэр
Ø  Орчуулгын төрөл, хам сэдэв
Ø  Орчуулгын өв уламжлал
Ø  Үгийн олон утга, Үгийн сангийн тохироо
Оюутны эзэмших чадвар:
Ø  Англи хэлнээ лекц тэмдэглэж дадах
Ø  Англи хэлнээ болон зорилтод хэлнээс  дараах сэдвийн хүрээнд орчуулга хийх чадвар эзэмших.  Үүнд:
-          Мэдээ / төрийн айлчлал , албан ёсны айлчлал , жагсаал цуглаан, ажил хаялт/
-          Үнэмлэх, гэрчилгээ
-          Урлаг, соёл /морин хуур, цам, бурхан дүрслэлийн зураг, хөөмий, уртын дуу/
-          Шашин /бөө мөргөл, Буддын шашин Өндөр гэгээн Занабазар/
-          Уламжлал, зан заншил / гэр хадаг, хөөрөг, гаанс, ааруул, айраг, боодог, хорхог, цагаан сар, наадам/
-          Улс төр, эдийн засаг
-          Боловсролын тогтолцоо
-          Монголын эзэнт гүрэн, Богд хаант Монгол улс
-          Ан амьтан/ тул, цурхай, динозаврын чулуужсан  яс, янгир, аргал, тэмээ, бөхөн, зээр,мазаалай, тарвага, тахь, ирвэс, шилүүс, мануул, хулан, хандгай, хүдэр, тогоруу, булга, минж/
-          Захидал, өргөдөл, өөрийн товч намтар бичих
“Орчуулгын онол, дадлага” хичээлийн төлөвлөгөөКредит: 1                                          Мэргэжил, анги: МАХ-3                                               Улирал: I

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн нэр
Öàã
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
Art of Translation
2
Study about art of translation, especially origin of languages  and translation of forms, kinds and stages
Гүрбазар.Р  “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 5-10
‘’Орчуулах эрдэм” редактор Цэдэв. Д, УБ., 1982, хуу 3-10
If the students understood about art of translation and translation of forms, kinds and stages and called those kinds, forms and stages and explained by example them.
Translation forms
2
Translation of kinds and stages
2
Content and context
2
Know about content and context of translation and its role
 Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 93-95
If the students knew how to translate by content and context and practiced to translate some materials.  
Vocabulary
2
To know about how to translate antonyms, synonyms,
 poly semantics, phrases, phrasal verbs conjunctions, prepositions  and practice to translate some material according to above lessons and improve their vocabulary.
Мөөмөө. С “Ерөнхий хэлний шинжлэл”, УБ., 1996, 92-98 Гүрбазар. Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”, УБ., 1996, хуу 83-84
If the students memorized that is used phrases mostly and translated correctly them
Antonyms, synonyms
2
Poly semantic
4
Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 84-87
If the students memorized poly semantic words and translated and used correctly
Translation of phrases
2
 Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 115-123
If the students adjusted from English phrases to Mongolian phrases and memorized phrases that is used mostly.
Phrasal verbs

Raymond Murphy ‘’English Grammar in Use’’, USA, 1998,  274-291p
If the students memorized phrasal verbs that is used mostly and translated correctly from the texts.
Conjunction and preposition
2
To know about how to translate conjunctions and prepositions.
Оюунцэцэг.Ж ‘’English grammar’’, УБ, 2005              Raymond Murphy ‘’Essential Grammar in Use’’, USA, 1998 230-273p
If the students understood how to translate conjunctions and prepositions.
Translation of terms
4
To practice to translate terms of some branches,  newspapers, magazines, CV, Ads, news agency and so one.
Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 103-106
If the students memorized terms of many branches and practiced to translate some materials.
Translation of newspaper, magazines and news agency
4
‘’UB Post’’ newspaper, Education
If the students translated some material from newspaper and magazines and memorized some words and expressions, especially used mostly.
Practice
2

 


‘’Орчуулгын онол, дадлага” хичээлээр уншиж судлах номын жагсаалт·         Монголын зохиолчдын эвлэл “Орчуулах эрдэм-2”, УБ.,1976,
·         “Орчуулах эрдэм-3”, редактор Д. Цэдэв, УБ.,1983
·         “Орчуулах эрдэм-6”, редактор    Г. Аким, УБ.,1996
·         Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996
·         Цэдэндамба. Ц “Орчуулгын үндэс”,УБ., 1982
·         UB Post сонин, 2013 он, № 101-104 дэх дугаарууд
 

No comments:

Post a Comment