Wednesday, October 23, 2013

“Орчуулгын онол, дадлага” хичээлээр гүйцэтгэх бие даах ажлын удирдамж


МАХ-3Анги

                 Сэдэв

Гүйцэтгэх арга

Шалгах хэлбэр

Шалгах хугацаа

Эзэмших чадвар

Үнэлгээ


1.


МАХ-3
 Ном товчлол
·         Монголын зохиолчдын эвлэл “Орчуулах эрдэм”, УБ.,1976
·         Цэдэндамба. Ц “Орчуулгын үндэс”, УБ.,
·         Р. Гүрбазар “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996Тэмдэглэл хөтлөх, анализ хийх, өөрийн үгээр ярихТэмдэглэл болон анализ хийсэн эсэхийг шалгах

10/26

Орчуулах, найруулан бичих чадвар


20


2.

Сонин сэтгүүлийн мэдээ, телевизийн мэдээ, ажилд авах зар, CV
 
Орчуулах, шинэ үг хэллэгийг цээжлэх

Эхийг уншуулах, шинэ үг асуух

11/1610

No comments:

Post a Comment