Thursday, October 18, 2012

ТанилцуулгаШарав овогтой Дэлгэрмөрөн
Англи хэлний багш
ГЭБДС-д нэг дэх жилдээ ажиллаж байна.
БАБ 1-5,  ХБ-2,  БАБ 3а, БАБ 3б, БАБ 3в  Англи хэл 
МАХ-3 Орчуулгын онол, дадлага зэрэг хичээлүүдийг заадаг.  
БАБ 1-5 ангийн зөвлөх багш

No comments:

Post a Comment