Monday, October 22, 2012

БАБ-3 Англи хэлний хичээлээр гүйцэтгэх бие даалт
   Сэдэв

Гүйцэтгэх арга

Шалгах хугацаа

Эзэмших чадвар

Үнэлгээ
1.

   
    Maths

Математикийн хичээлтэй холбогдолтой 40  үг хэллэгийг цээжлэх

10/10

Математик болон технологийн холбогдолтой үгийг практикт хэрэглэх


      40


2.
40 өгүүлбэртэй бодлого бодох
10/173.Technology
Технологийн хичээлтэй холбогдолтой 40 үг хэллэгийг цээжлэх
11/194.
Технологийн ээлжит хичээлийг орчуулаад зааврын дагуу зураг зурах, наамал, хайчилбар хийх гэх мэт
12/3

No comments:

Post a Comment